Tin ngành

Khoan cọc nhồi nhà hẻm dưới 1m

Dù hẻm nhà bạn có nhỏ dưới 1m, vẫn dễ dàng thi công cọc nhồi sử dụng giàn điện lắp ghép

Công trình thi công tại đường Hồ Hảo Hớn Q1141114-01141114-02141114-03141114-04