3628/QĐ-BKHCN

Quyết định số 3628/QĐ-BKHCN ngày 24/11/ 2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Công bố Tiêu chuẩn Quốc gia gồm TCVN 6477:2011, TCVN 7959:2011, TCVN 9028:2011, TCVN 9029:2011 và TCVN 9030:2011.

Xem tiếp...

947/QĐ-BXD

Quyết định số 947/QĐ-BXD ngày 31/10/ 2011của Bộ Xây dựng về việc Ban hành Chỉ dẫn kỹ thuật " Thi công và nghiệm thu tường xây bằng blốc bê tông khí chưng áp"

Xem tiếp...

21/2011/TT-BKHCN

Thông tư số 21/2011TT-BKHCN ngày 22/09/2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép làm cốt bê tông”

Xem tiếp...

11/2011/TT-BXD

Thông tư số 21/2011TT-BKHCN ngày 22/09/2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép làm cốt bê tông”

Xem tiếp...

Quy định mới về bố trí tái định cư tại Đà Nẵng

UBND TP Đà Nẵng ngày 12.11 đã chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan chấn chỉnh một số tồn tại nảy sinh trong quá trình giải tỏa, đền bù, bố trí đất tái định cư.

Xem tiếp...